Minu nimi on Dali Kask. Kui peaksin end iseloomustama vaid ühe lausega, siis ütleksin, et olen muusikalise taustaga loovuskoolitaja ja coach ning kirglik kokandushuviline, kellele pakub rõõmu  inimestes heade emotsioonide esilekutsumine. Järgnevad tekstilõigud annavad Sulle ülevaate minu haridusteest ja töökogemusest. 

Minu haridustee sai alguse Jõhvis, mis on ka minu sünnilinn. Peale Jõhvi Gümnaasiumi ja muusikakooli lõpetamist asusin õppima Riiklikus Konservatooriumis (praegune Eesti Muusika ja Teatriakadeemia) muusikapedagoogikat ja koorijuhtimist. Peale konservatooriumi lõpetamist viis elu mind Rootsi, kus asusin Stockholmi Ülikoolis õppima psühholoogiat.  

Psühholoogiaõpingute käigus tärkas minus sügav huvi inimese isiksuse ja alateadvuse vastu. Tekkis soov keskenduda sellele, kuidas inimestes nii emotsionaalsel kui ratsionaalsel tasandil positiivseid muutusi esile kutsuda. See huvi viis mind Uppsala Ülikooli, kus jätkasin oma õpinguid muusikapsühholoogia alal. Sealt edasi õppisin Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis, mille lõpetasin muusikateraapia magistrikraadiga.  

Olen end aastate jooksul erialaselt pidevalt täiendanud. Võimaluse avanedes õppisin Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiat, aastad hiljem läbisin Rootsi HumaNova instituudis coachingu programmi.

Rootsis elades töötasin muusikaterapeudina ajutraumadega täiskasvanute ja erivajadustega lastega. Just seda tööd tehes mõistsin, kui oluline on seada selged eesmärgid ning kui suuri muudatusi on järjepideva ja süsteemse tööga võimalik esile kutsuda.  

Eestisse kolisin tagasi 2004. aastal. Samal aastal alustasin ka loovuskoolituste läbiviimist, keskendudes eelkõige Eesti ärimaailmas tegutsevatele inimestele. 

Kui Eestis koolitajana alustasin, polnud paljud inimesed loovuskoolitustest veel midagi kuulnud, kuid vastuvõtt oli positiivne ning ettevõtjate rahulolu suur, kuna loovuskoolitused toovad kaasa üsna kiiresti võimsaid muutusi nii inimeste kui meeskondade tasandil. Loova potentsiaali märkamine ja ellu rakendamine aitab nii probleemsetes kui ka uudsetes olukordades jõuda kiiremini heade lahendusteni ja teha häid otsuseid.

Tulenevalt klientide vajadustest olen loovuskoolitust täiustanud ja laiendanud ning loonud koolitusprogrammi, mis keskendub meeskondlikule koostööle. Klientide soovidest lähtuvalt olen välja töötanud ka pikemaajalisi meeskondlikke arenguprogramme, kus kasutan nii  loovuskoolituste kui ka coachingu metoodikat.

Viimased aastad on toonud mulle võimaluse viia läbi juhtide arenguprogramme, mille keskmes on juhi areng ja coachiv juhtimisstiil. Lisaks olen olnud mitmetele tippjuhtidele personaalseks coachiks.

Lapsepõlv Jõhvis ning õpingud ja töökogemus Rootsis on andnud mulle vene ja rootsikeele oskuse, seega viin koolitusi läbi lisaks eesti ja inglise keelele ka vene ja rootsi keeles.