Lühiloeng loovusest

Lühiloengu eesmärgiks on anda osalejatele lühike, kuid samas sisukas ülevaade loovuse kasutamisest oma töös – nii probleemide lahendamisel kui ka uute teemadega tegelemisel.

Loovuse täiel määral rakendamine oma tööelus muudab tööpäevad sisukamaks ja oluliselt rahulduspakkuvamaks. 

Loeng koosneb loovuse teoreetilisest käsitlusest ja praktilistest harjutustest. Teoreetilises osas räägime põgusalt sellest, mida me loovuse mõiste all mõtleme, millised on loovuse vallandumise eeldused ja  mille eelduseks on loovus. Loengu käigus toon näiteid, kuidas on loovuse edukas kasutamine aidanud probleeme lahendada ja uutel ideedel innovatsiooniks saada. 

Loeng sisaldab ka väikeseid harjutusi ja näpunäiteid, kuidas oma loovust igapäevaselt märgata ning treenida. 

Lühioeng loovusest sobib lõpetama konverentsi- või koolituspäeva, aga ka eraldiseisva lühikoolitusena. 

Loengu pikkus sõltub tellija soovist, olles kestusega alates 0,5h kuni 2h.