Muusikaline workshop

Muusikaline workshop annab osalejatele unikaalse kogemuse sellest, kuidas koostöös on võimalik saavutada selline tulemus, mida üksi saavutada ei ole võimalik.  

Kui muusikud õpivad muusikapala koos esitama, siis õpivad nad selle käigus üksteist tunnetama ning usaldama. Nii sünnib suurepärane tulemus ilusa muusikapala näol, millest kuulaja saab elamuse. Koos musitseerimisel on mitmeid häid külgi. Lisaks sellele, et koos muusikat tehes on inimesed üksteise jaoks nähtavad ja kuuldavad, tekitab musitseerimisest saadud emotsioonide kogemine ja omavaheline jagamine ühtekuuluvustunnet.

Workshopi ülesehitus

Osalejatest moodustatakse rütmiansambel, milles iga osaleja saab endale pilli. Harjutame erinevatel pillidel erinevaid rütme ja seejärel paneme erinevad rütmid omavahel kokku kõlama. Musitseerimise käigus võtame fookusesse sellised märksõnad, nagu suure pildi tajumine, pühendumine, inspiratsioon, improvisatsioon, spontaansus, koostöö, loovus, looming, kommunikatsioon, kuulamine, reageerimine ja paus.

Muusikalise workshopi tulemused

Workshop annab osalejatele erakordse kogemuse koostööst. Iga osaleja saab ennast kogeda uues, huvitavas ja inspireerivas olukorras ning lisaks heale meeleolule, mis ühise musitseerimise käigus tekib, on võimalik turgutada ka oma loovust.

Workshop kestab 1-2 tundi.