Loovuskoolitus

Loovus ehk kreatiivsus tähistab võimet luua midagi originaalset, erilist ja väärtuslikku. Loovus väljendub sõltuvalt valdkonnast erinevalt. Näiteks kunstis väljendub loovus skulptuuride, maalide, muusikapalade kujul, aga tehnoloogias kasulike IT lahenduste ehk äppide, liideste, rakenduste jms näol, mis meie elu lihtsamaks muuvad.

Loovus on iga inimese kaasasündinud eriline omadus, mida on võimalik õppida paremini kasutama.

Loovuse kasutamine

Loovus on omadus, mida kas teadlikult või alateadlikult igapäevaselt kasutame. Loovuse abil lahendame olme- ja tööprobleeme ning ülesandeid, teeme plaane ja liigume soovitud suunal elus edasi.

Vahel kogeme seisundeid, kus loovus on nö „kinni“ ja häid ideid ei tule nii lihtsalt pähe. Ilma loovuseta on meil igapäevase töö- ja eraeluga raskem toime tulla, põrkume kokku ebamugavate takistustega, tajume, et me ei kasuta oma aega efektiivselt ja seetõttu tunneme oma elust ning tegemistest vähem rõõmu kui võiksime.

Loovuskoolitusel saab õppida, kuidas ja millistes tingimustes loovus kõige paremini vallandub ja mida selleks ise või kollektiivselt teha saab.

Loovuskoolituse ülesehitus

Loovuskoolitusel tutvustan nii ajaproovi läbinud kui tänapäevaseid ja novaatorlikke lähenemisi, mille loomisel on inimesed või meeskonnad rakendanud oma loovust parimal võimalikul viisil. Koolituspäeva käigus arutame, kuidas jõuda keeruliste probleemide puhul läbimurdeliste lahendusteni, samuti räägime, kuidas kasutada loovust igapäevaste küsimuste lahendamiseks. Loovuse elavdamiseks õpivad osalejad kasutama erinevaid praktilisi tehnikaid.

Loovuskoolituse käigus kogutakse uusi teadmisi loovuse kasutamise võimalustest oma igapäevase elu paremaks muutmisel, samuti on igal osalejal nii üksi kui koos grupiga võimalik õpitut praktiseerida loovülesandeid lahendades. 

Koolituse tulemused

Koolitusest saavad kasu ettevõtete ja organisatsioonide juhid, projekti- ja tiimijuhid, spetsialistid ehk kõik, kes vajavad kujutlusvõime äratamist ning innovatsiooni ergutamist. Koolitusel omandatud tehnikate järjepidev kasutamine annab võimaluse jõuda nii töös kui argielus suurema efektiivsuse ning harmooniani.

Koolituse kestus on 1 päev.