Coaching

Kui mentorlus keskendub kogemuste jagamisele ja lahenduse pakkumisele, siis coachingu olemus seisneb selles, et coach aitab oma kliendil jõuda ise parimate lahendusteni. Coaching tugineb arusaamal, et inimeses endas on kõik ressursid, et saavutada oma eesmärke, sihte ja soove ning coachi ülesanne on aidata kliendil leida meeldivaima, lihtsaima ja kindlaima tee soovitud tulemusteni.  

Olen õppinud coachingut Rootsi HumaNova instituudis ja läbinud mentorluse ning coachingu aastase väljaõppe.  Aastate jooksul olen olnud coachiks paljudele äris tegutsevatele inimestele.

 Klientidega töötades olen märganud, et loovteraapia meetoditel tuginev coachingu-lähenemine annab parimaid ja püsivamaid tulemusi. Seetõttu kasutan coachingus verbaalse psühhoteraapia meetodeid kombineeritult loomingulise eneseväljenduse ja loova potentsiaali avamisega.

Paljud meist on kogenud, et oluliste küsimuste kirjeldamisel võib meil sõnadest justkui puudu jääda ning me ei suuda oma tundeid, eesmärke ja soove nii täpselt sõnades väljendada, kui me sooviksime. Mitteverbaalsed tehnikad on abiks endaga kontakti saavutamisel ning oma sügavamate tunnete ja mõtete avastamisel ning nende väljendamisel. Loova eneseväljenduse kaudu saame selgust oma soovides ja sihtides ning oma eesmärgid sõnastada täpselt, nagu soovime – selliselt, mis meie jaoks personaalselt toimib. 

Minu poolt läbi viidavad coachingu sessioonid võtavad arvesse iga inimese eripära, soove ja vajadusi. 

Olen Sulle meeleldi abiks, kui soovid coachingut, mis on individuaalne ja personaalne ning tugineb loov- ja teraapiameetoditele.