Meeskondliku koostoimimise koolitus

Hästi funktsioneerivas meeskonnas teab iga meeskonnaliige oma rolli ning tunnetab enda vajalikkust. Samuti mõistab iga meeskonnaliige seda, et eesmärkide saavutamiseks ja mõnusa töökeskkonna loomiseks vajab ta enda kõrvale teisi inimesi. Funktsioneeriv meeskond on produktiivsem ja saavutab kerge vaevaga seatud eesmärke, samuti on selle liikmed igapäevaselt oma tööga enam rahul. 

Meeskondliku koostoimimise koolituse ülesehitus

Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, loengule pakuvad vaheldust grupiarutelud ja loovmeetodite kasutamine, mis avardavad harjumuspäraseid mõttemustreid, vaatenurki ja mõjuvad inspireerivalt.

Koolitusel käsitletakse koostöö olemust, samuti seda, millest koostöö sõltub ja mis omakorda sõltub koostööst ning mõeldakse isiklikul tasandil, kuidas saada parimaks koostöö tegijaks. Arutletakse, millest tuleb toimiva koostöö saavutamiseks vabaneda ja mida tuleb juurde luua. Õpitakse hoomama probleemi olemust ja lahenduste leidmise viise. Õpitakse seadma isiklikke eesmärke ja märkama, millest sõltub eesmärkide saavutamise edu. Koos vaadatakse, milline on meeskonna ühine tulevikunägemus ning kuidas selle saavutamisele individuaalselt ja ühiselt kaasa aidata.  

Koolituse tulemused

Koolituse eesmärgiks on luua eeldused iga meeskonnaliikme ja kogu meeskonna produktiivsuse ning tulemuslikkuse tõusule. Produktiivsuse ja tulemuslikkuse tõusu üks olulisi tegureid on iga meeskonnaliikme eneseteadlikkus ja enesejuhtimise oskused – arusaam meeskonnas toimuvatest muutustest, teadlikkus erinevatest koostöömehhanismidest, oskus valida enese jaoks pikemas perspektiivis optimaalseid eesmärke, oskus näha võimalusi keerulistes olukordades ning rakendada oma loovust.

Meeskondliku koostoimimise koolituse käigus suureneb meeskonnaliikmete vaheline usaldus ja kasvab koostöövaim. Koolituse tulemusel osatakse nii koos kui iseseisvalt toime tulla uute väljakutsetega ning keerukate tööalaste probleemide lahendamisega. Meeskonnaliikmed oskavad tuge küsida ja pakkuda selliselt, et sellega kaasneb individuaalsete oskuste paranemine ja ühise kogemuste pagasi suurenemine. Väheneb eraldatus ja lahkhelide esinemine. 

Meeskondliku koostoimimise koolitust viin läbi koos Wisecounter OÜ asutaja Maario Laasiga. 

Koolituse kestus on 1-2 päeva.