Meeskondliku koostoimimise koolitus.

Koolituse eesmärgiks on iga meeskonnaliikme produktiivsuse ja tulemuslikkuse tõus.

Produktiivsuse ja tulemuslikkuse tõusu üks olulisi tegureid on iga meeskonnaliikme eneseteadlikkus ja enesejuhtimise oskused – arusaam meeskonnas toimuvatest muutustest, teadlikkus erinevatest koostöömehhanismidest, meeskonnaliikmete omavaheline usaldus , oskus valida enese jaoks pikemas perspektiivis optimaalseid eesmärke, oskus näha võimalusi keerulistes olukordades ning rakendada oma loovust.

Koolitusel tulemusel

 • Suureneb meeskonaliikmete eneseteadlikkus
 • Suureneb arusaam koostöö olemusest
 • Suureneb arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest
 • Suureneb meeskondlik usaldus
 • Suureneb motivatsioon ja koostöövalmidus
 • Suurenevad meeskonnaliikmete loovad võimed ja oskused tulla toime keeruliste olukordadega.

Koolitusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

 • Mis on koostöö?
 • Milline on meie arusaam koostööst?
 • Millest koostöö sõltub ja mis omakorda sõltub koostööst?
 • Millest toimiva koostöö saavutamiseks tuleb vabaneda ja mida tuleb juurde luua?
 • Mis on probleem ja kuidas ma käsitlen oma töös ette tulevaid probleeme?
 • Mis on eesmärk?
 • Kuidas ma sean isiklikke eesmärke ja millest sõltub selle saavutamise edu?
 • Milline on meie kui meeskonna ühine tulevikunägemus?
 • Kuidas minust saab parim koostöö tegija?

Metoodika:

 • Koolitus koosneb infokildudest, ratsionaalsetest grupiaruteludest ja loovmeetoditest.
 • Loovmeetoditena kasutatakse loovust soodustavaid harjutusi, mis avardavad harjumuspäraseid mõttemustreid, vaatenurki ja mõjuvad inspireerivalt.