Loovus juhtimises ja loovuse juhtimine.

Kui helilooja loob muusikat, siis ta teeb seda tuginedes oma oskustele ja kogemustele. Iga uue teosega luuakse unikaalne tervik. See peab olema varasematest teostest erinev, et pakkuda kuulajatele uudset ja vaimustust esile kutsuvat elamust. Teose esitamine saab õnnestuda üksnes siis kui orkester saavutab täieliku kooskõla. Selleks on vajalik kõigi osapoolte pühendumust ja teadlikkust tervikprotesssist. Olles koorijuht tajusin ma väga selgelt, kuivõrd tähtis on iga üksiku laulja isiklike võimete maksimaalne esile toomine ja kõigi ühtseks tervikuks sidumine. See on loominguline protsess, mida ei saa kunagi täpselt ette prognoosida. Iga kontsert oli kordumatu meistriteos.

Juhtide suurimaks väljakutseks on leida unikaalsetes olukordades õigeid lahendusi, sest ükski olukord ei kordu. See tähendab, et enda ja teiste kogemuste varal on vajalik luua uusi ja toimivaid lahendusi. Iga uue lahenduse loomiseks on vajalik kasutada loovust. Eriti olukorras, kus meid ümbritsev maailm ja keskkond muutub kiiremini kui varem, mis esitab üha suuremaid nõudmisi juhtide otsustus- ja tegutsemisvõimele. Olukordadele loovalt ja kiirelt lähenemise võime on muutunud juhi töös üheks oluliseks edufaktoriks. Pidevalt muutuvas keskkonnas saavutavad edu ettevõtted ja organisatsioonid, kus tänu avatud meelele ja uudishimule leitakse pidevalt uusi ideid ja võimalusi oma toodete ja teenuste arendamisel ja pakkumisel ning töö paremal korraldamisel.

Koolituse eesmärk on anda inimeste juhtimiseks vajalikke teadmisi loovuse olemusest ja loovuse kasutamise võimalustest inimeste arendamisel, et seeläbi kogu juhtimisprotsessi efektiivsemaks ja tulemuslikumaks muuta ja ettevõtetes uusi innovatsioone luua.

Sihtgrupp: koolitus on suunatud ettevõtete ja organisatsioonide juhtidele, projekti- ja meeskondade juhtidele ning neile kellele loovus kui teema huvipakkuv ja vajalik tundub.