LOOVUSKOOLITUS.

Loovuse kasutamiseks on mitmeid häid põhjuseid. Meid ümbritsev maailm ja keskkond muutub kiiremini kui varem, mis esitab teistsuguseid nõudmisi meie otsustus- ja tegutsemisvõimele. Töötajate rahulolu ning ettevõtte edukuse tagamine on enamuse innovaatiliste ettevõtete igapäevaseks väljakutseks. Olukordadele loovalt ja kiirelt lähenemise võime on muutunud meie töös üheks oluliseks edufaktoriks. Pidevalt muutuvas keskkonnas saavutavad edu ettevõtted ja organisatsioonid, kus tänu avatud meelele ja uudishimule leitakse pidevalt uusi ideid ja võimalusi oma toodete ja teenuste arendamisel ja pakkumisel ning töö paremaks korraldamiseks.

Loovuskoolituse eesmärk on anda inimeste edukaks ja harmooniliseks tegutsemiseks vajalikke teadmisi loovuse olemusest ja loovuse kasutamise võimalustest inimeste arendamisel. See aitab meil nii tööl kui eraelus oma tegutsemist efektiivsemaks ja harmoonilisemaks muuta.

Sihtgrupp: koolitus on suunatud ettevõtete ja organisatsioonide juhtidele, projekti- ja tiimijuhtidele ja ka teistele eritasandi töötajatele ning neile kellele loovuse teema huvipakkuv ja vajalik tundub.

KOOLITUSEL OSALEJA

  • Saab teada, kuidas toimub loomeprtsess aju tasandil ja kuidas seda ise kõige lihtsamalt esile kutsuda? Mis pärsib loovust ja uute ideede juurdetulekut? Mis on meie peamine ülesanne loovuse seisukohalt?
  • Harjutab loovuse ülesse äratamist ja temaga kontakti saamist.
  • Õpib tundma, millised on need faktorid ja tingimused, mis soodustavad loovust ettevõttes või organisatsioonis?
  • Analüüsib olukorda oma ettevõttes/organisatsioonis ja otsib sobilikke lahendusi ning töötab välja loovuse tööriistu, mis sobivad just tema ettevõttesse või organisatsiooni.
  • Koostab individuaalse tegevusplaani õpitu kinnistamiseks.

KOOLITUSELT SAADAV KASU

Osaleja õpib paremini aru saama loovuse olemusest ja loob ise koolituse käigus endale vajalikke tööriistu, kuidas luua selliseid tingimusi ja eeldusi, et nii iseenda kui teiste loovust avardada ja aktiivsena hoida.

Koolitusel kasutatavad meetodid

Selleks, et õppimine oleks võimalikult tulemuslik, kasutatakse erinevat tüüpi meetodeid: teema teoreetilist analüüsi, praktilist harjutamist, kogemuste analüüsi, rühmatöid ja arutelusid.