Minust.

Dali Kask
Olen oma koolitustel erinevate meeskondadega ühendanud Rootsis ja Eestis õppides ning töötades omandatud loomingulised ja akadeemilised teadmised ning kogemused, et inspireerida meeskondi looma uusi unikaalseid ja efetiivseid lahendusi. Need kogemused on inspireerinud mind oma koolitusi täiustama ja edasi viima, et jõuda iga isiku sügavaimate vajaduste parima rahuldamisel.

Ma sündisin 1968 aastal Jõhvis. Õppisin Jõhvi muusikakoolis ja lõpetasin 1986 aastal Jõhvi Gümnaasiumi.

Jõhvis elades õppisin ma tundma erineva kultuuri ja sotsiaalse taustaga inimesi ning kohalike lastega mängides omandasin emakeelega paralleelselt hea vene keele oskuse. Need oskused on mul aidanud hiljem suurepäraselt mõista erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimesi ning toime tulla nii Rootsi multikultuurses keskkonas elades ja töötades kui ka võõrkeeles koolitusi läbi viies.

Peale Jõhvi Gümnaasiumit läksin elama Tallinna ja asusin õppima Riiklikus Konservatooriumis muusikapedagoogikat ja koorijuhtimist. Peale konservatooriumi lõppu kolisin Stockholmi ning alustasin psühholoogia õpinguid Stockholmi Ülikoolis.

Psühholoogiaõpingute käigus tärkas minus sügavam huvi inimese isiksuse ja alateadvuse vastu. Tundsin huvi, mille abil saab inimestes nii emotsionaalsel kui ratsionaalsel tasandil positiivseid muutuseid esile kutsuda.

Kuna ma olin varem konservatooriumis muusikapedagoogika eriala lõpetanud ja läbi elu muusikaga tegelenud, siis alustasin peale Stockholmi Ülikooli psühholoogia õpinguid Uppsala Ülikoolis muusikapsühholoogia õpingutega. Edasi õppisin veel Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis muusikateraapiat, mille lõpetasin magistrikraadiga. Hiljem olen õppinud veel ka Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiat ja Rootsis HumaNova nimelises instituudis 1 aastase programmi jooksul juhtidele suunatud coachingut.

Stockholmis elades töötasin algselt Eesti Koolis muusikaõpetuse ja eesti keele õpetajana ja hiljem muusikaterapeudina erinevates asutustes. Klientideks olid traumaatiliste ajutrumadega täiskasvanud ja erivajadustega lapsed. Rootsis elades juhtisin ka Stockholmi Eesti segakoori.

Selle perioodi jooksul nägin ma, millist imet on võimalik inimestes süsteemse ja järjepideva tegevusega esile kutsuda. Meis kõigis on piiramatu potentsiaal loomaks ükskõik millist muutust kui me oma eesmärgid selgelt sõnastame ning selle nimel teadlikult ja sihikindlalt tegutseme.

Olles pidevalt ühenduses ka eesti terapeutide ja Tallinna Ülikooliga otsustasin 2004 aastal, et kolin tagasi Eestisse, et Rootsis omandandatud teadmisi ja kogemusi siinsete inimeste heaks rakendada. Kuna loovteraapiate üks peamisi märksõnu on inimese loovus ja loovuse rakendamise tulemusena kaasnev parem toimetulek, siis alustasin 2004 aastal loovuskoolituste läbiviimist, mis oli mõeldud eelkõige ärivaldkonnas tegutsevatele inimestele.

Sellel ajal oli see väga uudne lähenemine ja enamus inimesi ei olnud loovuskoolitustest midagi kuulnud, kuid vastuvõtt ning ettevõtjate rahulolu oli väga suur.

Ma väga usun, et kui inimene oma loovat potentsiaali teadvustab ja seda ellu julgeb rakendada, leitakse nii probleemsetes kui ka innovaatilistes olukordades kiiremini häid lahendusi ja tehakse enda jaoks paremaid otsuseid.

Tulenevalt klientide vajadustest olen algselt loodud koolitust täiustades ja laiendades loonud nii meeskondlikke koostöö koolitusi kui ka pikemaajalisi meeskondade arenguprogramme.

Loovust turgutavat metoodikat olen kasutanud ka meeskonnakoolitustel, mille keskmes on sageli olnud parema koostöö saavutamine ja selgem nägemus nendest eesmärkidest, milleks kokku on tuldud.

Viimastel aastatel olen tegelenud ka mitmete ettevõtete juhtidega viies läbi juhtide arenguprogramme, mille keskmes on juhi areng ja coachiv juhtimistiil. Lisaks olen olnud ka mitmetele tippjuhtidele personaalseks coachiks.

Koolitusi ja loenguid viin läbi eesti-, vene-, rootsi- ja inglise keeles.

Läbi viidud koolitused

Loovust ja koostööd arendavad koolitused

 • Eesti Energia – loovuskoolitus ja isiksusliku arengu koolitused
 • Tikkurila –Vivacolor – meeskonnatöö koolitus
 • Salestar – loovuskoolitus
 • Elion – loovuskoolitused, juhtide arenguprogramm (coaching), meeskonnakoolitus,
 • SEB – loovuskoolitus, meeskonnatöö koolitus
 • Swedbank – loovuskoolitus, meeskonnatöö koolitus
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – loovuskoolitus, meeskonnatöö koolitus
 • K-Rautakesko – loovuskoolitus
 • Angels Advertising – loovuskoolitus ja meeskonnatöö koolitus
 • TBWA – loovuskoolitus ja meeskonnatöö koolitus
 • Fortum (Rootsis) – loovuskoolitus
 • Nõmme Põhikool – loovuskoolitus
 • Lasteaed „Lepatriinu“ – loovuse seminar, muusika mõju seminar
 • Lasteaed „Naba“ – meeskonnatöö koolitus
 • Lasteaed “Rõõmutareke” – meeskonnatöö koolitus
 • Tartu Kõrgem Meditsiinikool – loovuskoolitus
 • EAS – loovuskoolitus, coachingu koolitus
 • PharmaSwiss – loovuskoolitus, meeskonnatöö koolitus
 • Hill&Knowlton – meeskonatöö koolitus
 • Artist Siseraadiod – meeskonnatöö koolitus
 • Scala Fitness – meeskonnatöö koolitus
 • Eesti Välisministeerium – meeskonnatöö ja loovuskoolitus
 • Olympic Casino – motivatsioonikoolitus
 • SalonShop – meeskonnatöö koolitus
 • Saint Cobain Isover Eesti – meeskonnatöö koolitus
 • ACE Logistics – motivatsiooni- ja koostöö koolitus

Pikemaajalised arenguprogrammid

 • Europaskolan (Rootsi) – koostöö arenguprogramm, individuaalne coaching meeskonna juhtidega)
 • Elion – juhtkonna koostöö arenguprogramm
 • Elion – arendava juhtimise koolitusprogramm
 • Amserv – juhtkonna koostöö arenguprogramm
 • Enics – juhtide arenguprogramm
 • Salon + – juhtide arenguprogramm
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – juhtide arenguprogramm
 • TTÜ – teadustööde juhendajate arenguprogramm

Esinemised konverentsidel

 • Muuseumide konverents (2015)
 • Bürootöö aastakonverents (2015)
 • Shoppermarketingi konverents (2014)
 • Naiste tervise konverents (2013)
 • JCI tervise konverents (2013)
 • Bürootöötajate konverents (Tallinna Konverentsid)  (2006)
 • Pärnu Turunduskonverents (2003)
 • Lisaks hulgaliselt esinemisi erinevatel seminaridel.